Riskutbildning 1 & 2 omfattar bla. rattfylleri och övning på halkbanaM

Ditt tempo, din livsstil - Vi anpassar din väg till körkortet!

RISKUTBILDNING 1 

Riskutbildning del 1 kallas även för “riskettan”. Denna utbildning hålls varje fredag i trafikskolans teorisal mellan kl. 08.30-12.15. Utbildningen innehåller följande delmoment: alkohol, andra droger, trötthet, riskfyllda beteenden, rattfylleri. Riskettan kan bokas när som helst i utbildningen men vi rekommenderar att du bokar den tidigast när du är klar med de grundläggande övningar ute i bilen. Bokning och betalning till utbildningen görs enklast via vår E-handel » Riskettan ingår i flera av våra paket, se vår prislista eller E-handel. Om du är elev på trafikskolan och övningskör hos oss så blir bokad till riskettan av din lärare eller av vår receptionist. Det går naturligtvis även att boka riskettan per telefon eller på trafikskolan direkt. Betalning ska ske senast dagen efter bokningen. Det går även att betala via bankgiro men då måste betalningen vara oss tillhanda senast 2 dagar innan kursen startar. Varannan månad så har vi även riskettan på engelska och det är endast engelsktalande elever som kan anmäla sig till denna. Bokning till denna omgång kan endast göras direkt på trafikskolan eller via telefon, inte via E-handel. Bokningen är bindande!

Boka kurs »

RISKUTBILDNING 2

Riskutbildning del 2 är  övning på halkbana som normalt kallas för “halkan”. Du bokas normalt till halkan i slutet av utbildningen eftersom det är viktigt att du fått mycket goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt för att få ut så mycket som möjligt av övningarna ute på halkbanan. Det är din trafiklärare som bokar dig när du är redo för halkan. Dagen då du ska göra “halkan” så samlas vi på trafikskolan den tid du fått av vår receptionist. En av lärarna på trafikskolan och fyra elever åker tillsammans ut till Bulltoftabanan där utbildningen äger rum. Trafikskolans lärare har hand om utbildningen. Om du enbart övningskör privat och vill göra halkan via trafikskolan så måste du alltid ta en testlektion först så att vi kan bedöma om du har tillräckliga kunskaper för att kunna bli bokad till halkan. Utbildning omfattar: hastighet, säkerhet, körning under särskilda förhållanden.

OMBOKNING

VIKTIGT! Eventuell ombokning av riskutbildning 2 måste ske senast 7 arbetsdagar innan dagen då du ska göra utbildningen. Om du uteblir så debiteras du ordinarie pris!