Säkerhetskontroll - MM

Ditt tempo, din livsstil - Vi anpassar din väg till körkortet!

SÄKERHETSKONTROLL

Yttre kontroll

 1. Tänd och kontrollera först parkeringsljus, dimframljus och sen bakljus, dimbakljus och skyltlykta.
 2. Tänd och kontrollera halvljus, vänster blinkers, däck vänster sida.
 3. Tänd och kontrollera helljus, höger blinkers, däck höger sida.
 4. Be någon trycka på bromsen och kontrollera själv att bromsljusen lyser.

Inre kontroll

 1. Bälte. Dra bältet hårt framåt, det ska då stoppa.
 2. Tutan. Tryck på tutan och lyssna så att den fungerar.
 3. Vindrutetorkare. Spola rutan, se så att torkarbladen torkar rent rutan och inte lämnar vätska kvar.
 4. Fläkt. Sätt fläkten på full styrka och känn sedan med handen att det kommer luft på framrutan, luftkanalerna ska fungera.
 5. Fotbroms. Pumpa upp och ner på bromspedalen, den ska då kännas stum och får inte fjädra eller sjunka mot botten.
 6. Broms och styrservo. Trampa ner bromsen så mycket det går, dra ratten hårt åt sidan, starta motorn, bromsen ska då sjunka och ratten ska rycka till och släppa.
 7. Parkeringsbroms ska vara åtdragen! Prova att starta med 1:an eller backen, bilen ska då lyfta sig något och parkeringsbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg.

Under huven

Peka ut var de finns samt kontrollera nivån.

 1. Kylarvätska (glykol och vatten). Skaka på behållaren och kontrollera nivån.
 2. Spolarvätska (spolarvätska och vatten).
 3. Bromsvätskebehållare.
 4. Oljemätsticka (Lyft upp oljestickan och kontrollera nivån)..
 5. Påfyllning motorolja
 6. Batteri.
 7. Säkringar.

sakkontroll10

SKRIV UT »

PRINT IN ENGLISH »