Teoriprov & förarprov körkort. Läs mer om körlektionerM

Ditt tempo, din livsstil - Vi anpassar din väg till körkortet!

TEORI

Teorin består dels av lärarledda lektioner och dels av självstudier genom teoritester online » Teorilektioner hålls måndagar mellan klockan 16.45-19.00 och består av totalt 4 lektioner. Du kan läsa mer om vilka ämnen som tas upp på varje lektion i vår utbildningsplan » Vi rekommenderar att du går lektionerna i följd men det är inte ett krav. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att droppa in. Vi erbjuder även enskild teori. Denna utbildningsform passar dig som vill arbeta avskilt med en lärare. Du och läraren gör tillsammans teoritest och läraren kan då på ett enklare sätt förklara innehållet i frågan. Tid för detta bokas via telefon eller i receptionen. Läroboken och teoritesterna online finns med ljudstöd.

PRAKTIK

En körlektion varar i 40 minuter och en dubbellektion givetvis i 80 minuter. Vi rekommenderar dubbellektioner då du får mer effektiv övningstid. Är du nybörjare så börjar vi alltid på en lugn gata med nästan ingen trafik. Läraren visar genom demonstration, talar om hur du ska göra och sen får du prova själv. Läraren stöttar dig med instruktioner när det behövs. Du får läxa i ditt studiehäfte som vi jobbar med ute i bilen. Du behöver naturligtvis inte börja ifrån början om du har goda förkunskaper. Läraren märker snabbt om du har körvana. Vårt utbildningsschema är uppdelat i fyra delar, se vår utbildningsplan » Om du kört mycket privat och vill testa hur du ligger till så rekommenderar vi att du tar en testlektion. Din trafiklärare kan du rekommendera var i utbildningsplanen du befinner dig och uppskatta ungefär hur många lektioner du kan behöva för att bli färdig för förarprov. Ordinarie körtider är måndag-torsdag 08:00 – 18:10, fredagar 08:00-13:20. Även andra kvällstider på vardagar efter överenskommelse.

PROV

Du bokas till kunskapsprov när du blivit godkänd på teoritesterna fas A, B, C, F samt 3 stycken repetitionstester och är färdig med den praktiska utbildningen. Förarprov bokas när din trafiklärare anser att du nått tillräckliga kunskaper för att kunna klara ett förarprov. Kunskapsprov och förarprov bokas samtidigt. Det får vara högst två veckor mellan de båda proven. Om du inte blir godkänd på ett av proven så har du två månader på dig att klara detta prov.

AUTOMATVÄXLAD BIL

Vi erbjuder även utbildning på automatväxlad bil. Fler och fler väljer att ta körkort för automatväxlad bil och försäljningen av automatväxlade bilar ökar varje år. Det kan vara bra att välja detta alternativ om du tycker det är svårt att koordinera händer och fötter och om du upplever det svårt att vara uppmärksam på övrig trafik samtidigt som du manövrerar bilen. Om du tar körkort för automatväxlad bil så får du inte köra manuellt växlad bil, däremot om du tar körkort för manuellt växlad bil så får du givetvis köra automatväxlad. Naturligtvis så går det fortare att ta körkort om du väljer automatväxlad bil.