Detta går vi igenom vid körkortsutbildning på Värnhems trafikskolaM

Ditt tempo, din livsstil - Vi anpassar din väg till körkortet!

      GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR (1-9) 

A1)  Körställning och reglage
A2)  Krypkörning, krypkörning/styrning, start/stannande
A3)  Uppväxling/bromsning, nedväxling
A4)  Start motlut, start medlut
A5)  Backning, vändning, parkering
A6)  Bilens funktioner
A7)  Samordning
A8)  Mindre trafikerade gator
A9)  Mindre landsvägs

      STADSTRAFIK (10)

B1)  Körfältsplanering
B2)  Enkelriktad gata
B3)  Cirkulationsplats
B4)  Trafikuppträdande
B5)  Följa anvisningar
B6)  Parkering, vändning
B7)  Självständig tillämpning på tidigare stadsmoment

      MOTORVÄG, 90 LANDSVÄG, SÄRSKILDA SIT. (11-14)

C1)  Motorväg, motortrafikled, anvisningar
C2)  Större landsväg
C3)  Omkörning
C4)  Mörkerkörning
C5)  Halkkörning

      SJÄLVSTÄNDIG TILLÄMPNING (15-16)

D1)  Kvalificerad stadstrafik
D2)  Kvalificerad miljö utanför tättbebyggt område

SKRIV UT »

      TEORILEKTION 1

  • Människan i trafiken
  • Miljön

      TEORILEKTION 2

  • Bilen
  • Inledande tätort – korningsregler
  • Mindre landsväg

      TEORILEKTION 3

  • Stadstrafik
  • Motorväg
  • Stor landsväg

      TEORILEKTION 4

  • Halka
  • Mörkerkörning